Välkommen att kontakta oss!


Frågor & uthyrning

Måndag-fredag   09.00 -10.00

telefon: 010-491 37 93

info@boifyrby.nu


Felanmälan

Webb: https://boifyrby.realportal.nu/

Måndag-fredag 09.00-10.00

telefon: 010-491 37 93

info@boifyrby.nu


Felanmälan för hiss:  011-23 84 30 (Nordisk Hiss Norrköping)


Ekonomi

Måndag-fredag 09.00 -10.00

telefon: 010-491 37 93

info@boifyrby.nuAdress:              Duvelundsvägen, 602 09 Norrköping

Postadress:    Mäster Samuelsgatan 1,  111 44  Stockholm

Livi Fastigheter


Våra fastigheter i Fyrby ägs av koncernen Livi Fastigheter. 


Livi Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter på ett långsiktigt och hållbart sätt. Koncernen inriktar sig på samhällsfastigheter och bostäder i region Stockholm, Mälardalen och i Östergötland. Företaget är aktiva genom hela värdekedjan, från förvärv, planläggning och projektutveckling till uthyrning, förvaltning och förädling.

För oss på Livi Fastigheter är det viktigt att skapa hållbara och levande områden. Byggmaterial, konstruktioner, samarbetspartners och övriga aspekter i byggprocessen är därför omsorgsfullt utvalda för att vara både resurseffektiva och vänliga mot miljön.